Ukázka některých našich výrobků
Řídící elektronika pro polohovací lůžko firmy PROMA-REHA s.r.o.


Pro někrerá polohovací lůžka firmy PROMA-REHA s.r.o. jsme výrobci řídící elektroniky.

MobilGate® 900/Dual
MobilGate® E&M 900/Dual

Naše firma je výrobcem GSM bran. Výhradním prodejcem je firma TENcom Trade spol. s r.o.
Pro bližší informace navštivte stránky TENCOM TRADE s.r.o.

Jednotka dobíjení akumulátoru


Časovač technologického procesu


Na LED display je odečítán nastavený čas a po dosažení hodnoty nula je tento stav akusticky indikován.
Je nastaven nový čas a opět spuštěn odpočet. K jednotce je připojen seriovou linkou druhý display.