Různá zapojení - tipy & triky.
Dvě LED na jeden I/O port mikrokontroleru PIC
 Potřeboval jsem ovládat dvě LED diody a na mikrokontroleru PIC12C508
 zůstal volný pouze jeden bit portu. Napadlo mě zapojení viz. obrázek,
 které umožňuje následující funkce :
   - rozsvítit LED1 ........... na I/O portu je log. 0
   - rozsvítit LED2 ........... na I/O portu je log. 1 
   - nesvítí žádná LED ........ I/O port je jako vstupní


Zdroj 5V s velmi malý úbytkem napětí
Problém napájení elektroniky 5V z olověného akumulátoru 6V nám může vyřešit
toto zapojení. Jistě, že existují speciální integrované obvody, ale co je-
jich cena a běžná dostupnost ! Toto zapojení obsahuje pouze běžné součástky
a je naprosto triviání viz. schéma. Jediná jeho slabost je, že není odolné
proti zkratu na výstupu. Pro větší výstupní proudy použivám místo BC640
tranzistor TIP125.

Původní zapojení je z časopisu Amatérské Rádio a je mírně upravené.